Gương hình chữ nhật kích thước 70*90cm treo phòng tắm

Mô tả

Gương hình chữ nhật kích thước 70*90cm treo phòng tắm