Gương có chân tựa mã 534 trắng

1,350,000.00

Kích thước phủ bì: 60*170cm

Có chân tựa gỗ thịt.

Mô tả