GƯƠNG DÁN TƯỜNG

Gương dán tường khổ lớn:

  • Gương là gương tráng bạc, dày 5mm
  • Nhận làm gương và thiết kế theo mảng tường có sẵn
  • Gương mài Xiết cạnh hoặc mà Vát cạnh.